06.09.2023

Arvon hallintoneuvoston syyskokouksen tekemät henkilövalinnat

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta | Yhtiötiedote | 06.09.2023 klo 11:10:00 EEST

Arvon hallintoneuvosto on järjestäytynyt syyskokouksessaan 6.9.2023 ja valinnut puheenjohtajaksi Tuomo Tammisen ja varapuheenjohtajaksi Kaisa Louetin.

 

Hallintoneuvoston puheenjohtajisto

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan hallintoneuvoston puheenjohtajaksi on valittu Tuomo Tamminen ja varapuheenjohtajaksi Kaisa Louet.

Tuomo Tamminen on toiminut Arvon hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 1993 alkaen ja hallintoneuvoston puheenjohtajana vuodesta 2014 alkaen. Kaisa Louet on toiminut hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 2021 alkaen.

Nimitysvaliokunnan kokoonpano

Arvon hallintoneuvosto on valinnut nimitysvaliokuntaan Tuomo Tammisen, Kaisa Louetin, Tapani Koskelan, Kirsti Oulasmaan ja Pasi Parkkilan ja Seija Mäkisen. Nimitysvaliokunnan sihteerinä toimii Arvon hallintoassistentti Leena Järvenpää.

Nimitysvaliokunnan jäsenten tulee olla hallintoneuvoston jäseniä. Hallintoneuvosto valitsee nimitysvaliokuntaan 4–7 jäsentä ja sihteerin vuosittain syyskokouksessaan. Hallintoneuvoston puheenjohtaja toimii myös nimitysvaliokunnan puheenjohtajana.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on:

  • valmistella hallintoneuvostolle esitys hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan;
  • valmistella hallintoneuvostolle esitys tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajista ja heidän palkkioistaan;
  • valmistella osuuskunnan kokousta varten hallintoneuvoston jäsenten valintaa ja heidän palkkiotasoonsa liittyviä asioita;
  • valmistella osuuskunnan kokoukselle ehdotus tilintarkastajista ja heidän palkkioistaan; ja
  • järjestää hallitustyöskentelyn arviointi vuoden viimeisellä kvartaalilla.

Valvontatarkastajat

Arvon hallintoneuvosto on valinnut varsinaisiksi valvontatarkastajiksi Markku Borénin ja Raimo Ahokkaan ja varahenkilöiksi Heikki Ala-ahon ja Sirpa Korpelan.

Valvontatarkastajien tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa sekä sitä, että osuuskunnan asioita hoidetaan lain, sen sääntöjen ja osuuskunnan edun mukaisesti. Lisäksi valvontatarkastajien tehtävänä on valvoa osuuskunnan kokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpanoa sekä laatia oma lausunto tilinpäätöksen käsittelyn yhteyteen.

Valvontatarkastajat valitaan vuosittain kiertävän järjestyksen mukaisesti siten, että valvontatarkastaja on toimessaan enintään kaksi vuotta kerralla. Sen jälkeen hänen tilalleen valitaan valvontatarkastajan varahenkilönä toiminut.

Lisätietoja: Hallintoneuvoston puheenjohtaja Tuomo Tamminen puh. 050 529 0059

Hyväksytty neuvonantaja:
Augment Partners AB
Eriksbergsgatan 8A
11430 Tukholma
Puh. +46 8-604 22 55
email: info@augment.se

Siirry "Yhtiötiedote"-sivulle