29.02.2024

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan hallintoneuvoston päätökset hallituksen jäsenistä ja palkkioista

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta | Yhtiötiedote | 29.02.2024 klo 09:16:00 EET

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan hallintoneuvosto on kokouksessaan 28.2.2024 päättänyt hallituksen jäsenistä ja palkkioista.

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajien palkkiot

Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajille maksetaan nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti kuukausi- ja kokouspalkkiota seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtaja 1400 €/kk + 500 €/kokous

Hallituksen varapuheenjohtaja 700 €/kk + 500 €/kokous

Hallituksen jäsen 500 €/kk + 500 €/kokous

Matkakulut maksetaan Verohallinnon hyväksymien matkustuskorvausten suuruisina ja ansionmenetys on todistettava ja korvataan laskua vastaan.

Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäsenten lukumääräksi on päätetty nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti neljä jäsentä. Hallituksen jäseniksi on valittu uudelleen Mika Kiljala, Teemu Kokko, Marjo Kolehmainen ja Juha Laakkonen.

Kaikki tehtävään valitut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat riippumattomia osuuskunnasta ja sen merkittävistä osuudenomistajista.

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaan hallituksen muodostavat hallintoneuvoston toimikaudeksi kerrallaan valitsemat 4–6 jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa valinnasta päättäneen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä ja päättyy seuraavana kalenterivuonna uuden hallituksen valinnan toimittavan hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Hallitus on valinnut keskuudestaan puheenjohtajaksi Marjo Kolehmaisen ja varapuheenjohtajaksi Mika Kiljalan.

Lisätietoja
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Tuomo Tamminen, puh. 050 529 0059

Hyväksytty neuvonantaja
Augment Partners AB, puh. +46 8-604 22 55, info@augment.se

Siirry "Yhtiötiedote"-sivulle