03.04.2024

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan varsinaisen osuuskunnan kokouksen 2024 päätökset

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta | Yhtiötiedote | 03.04.2024 klo 14:49:00 EEST

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous pidettiin Ylivieskassa 3. huhtikuuta 2024.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Osuuskunnan kokous vahvisti yksimielisesti tilinpäätöksen 2023 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

Tilikauden ylijäämän käyttäminen
Osuuskunnan kokous päätti tilikauden 2023 ylijäämän käyttämisestä hallituksen esityksen mukaan. Osuuskunnan tuloksesta jaetaan osuuspääoman korkona kolme euroa kaksikymmentä senttiä (3,20) kullekin osuudelle ja loput ylijäämästä jätetään edellisten vuosien voittovaroihin. Osuuskorko maksetaan jäsenelle, joka on osuuskoron täsmäytyspäivänä 5.4.2024 merkittynä osuuden omistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osuuskunnan jäsenluetteloon. Osuuskoron maksupäivä on 15.4.2024.

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot
Osuuskunnan kokous päätti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että

  • puheenjohtajan kuukausipalkkio pidetään entisellään eli 800 euroa/kk ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 400 euroa/kk
  • puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio pidetään entisellään 400 euroa/kokous
  • matkakulut maksetaan verottajan hyväksymien matkustuskorvausten suuruisena
  • ansionmenetys on todistettava ja korvataan laskua vastaan.

Lisäksi puheenjohtajille maksetaan erillinen hallituksen kokouspalkkio heidän osallistuessaan Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan ja Arvo Invest Nordic Oy:n hallitusten kokouksiin.

Hallintoneuvoston jäsenten valinta
Osuuskunnan kokous päätti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että erovuoroisista hallintoneuvoston jäsenistä valittiin uudelleen Jarmo Nahkala Alavieskasta, Seija Mäkinen Haapavedeltä, Jarmo Ainali Kalajoelta, Sari Salmu Merijärveltä, Pekka Mönkkönen Nivalasta, Jussi Miilukangas Raahesta, Mika Mäki-Asiala Sievistä ja Kirsti Oulasmaa Ylivieskasta. Hallintoneuvostoon valittiin uutena Ville Sailas Helsingistä ja Sari Myllykoski-Hanhela Oulaisista.
Kaikki tehtävään esitetyt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat riippumattomia osuuskunnasta ja sen merkittävistä osuudenomistajista.

Tilintarkastajien valinta ja palkkiot
Osuuskunnan kokous päätti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Alatalo. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan osuuskunnan hyväksymää laskua vastaan.

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen pöytäkirja
Varsinaisen osuuskunnan kokouksen pöytäkirja on nähtävänä osuuskunnan pääkonttorilla viimeistään 4.4.2024.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jari Pirinen, puh. 040 027 7412

Hyväksytty neuvonantaja
Augment Partners AB, puh. +46 8-604 22 55, info@augment.se

Siirry "Yhtiötiedote"-sivulle