16.06.2023

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta on jättänyt listalleottohakemuksen osuuksien listaamiseksi Nasdaq

Arvo Sijoitusosuuskunta | Yhtiötiedote | 16.06.2023 klo 17:00:00 EEST

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan (“Arvo” tai ”Osuuskunta”) hallitus on päättänyt hakea Osuuskunnan osuudet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland markkinapaikan Osuuskunnat -segmentille (”First North”) ja Osuuskunta on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle. Edellyttäen, että Osuuskunnan listalleottohakemus hyväksytään, kaupankäynnin Osuuskunnan osuuksilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 20.6.2023. Osuuskunta on laatinut listautumista varten suomenkielisen yhtiöesitteen, jonka Nasdaq Helsinki Oy on tarkastanut.

Toimitusjohtaja Jari Pirinen:

Olemme Arvossa tyytyväisiä ja helpottuneita, kun listautuminen nyt siintää lähitulevaisuudessa. Laaja omistajakuntamme ansaitsee vuotuisen osuuskoron ohella myös mahdollisuuden hyötyä osuuden hintakehityksestä. Uskomme, että First North -markkinapaikalla osuuden hinta asettuu oikeudenmukaiselle tasolle. Muilta osin Arvo jatkaa strategiansa mukaisesti onnistuneeksi osoittautuneen sijoitusstrategiansa toteuttamista entiseen tapaan. Tasapainoinen yhdistelmä vähemmistöosakesijoituksia ja vuotuista kassavirtaa tuottavia lainasijoituksia mahdollistaa vakaan tuotonmuodostuksen tulevaisuudessakin. Arvo on kasvun mahdollistaja.

Hallituksen puheenjohtaja Marjo Kolehmainen:

Arvon listautuminen on myös laajemmin ajatellen historiallinen hetki. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen osuuskunta, joka listautuu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle markkinapaikalle. Yhtiömuotona osuuskunnalla on kaksoisrooli harjoittaa liiketoimintaa, mutta olla samalla myös ihmisten yhteisö, johon kohdistuu monenlaisia arvostuksia ja sosiaalisia odotuksia. Osuustoimintayrityksen kaksoisluonne tarkoittaa Arvon kohdalla sitä, että sijoitustoiminnasta haetaan kilpailukykyistä tuottoa, mutta samalla alueellisilla sijoituksilla on suuri painoarvo Osuuskunnan arvomaailman mukaisesti.

Arvo – Alueellisen hyvinvoinnin rakentaja

Arvo on alueellinen sijoitus- ja kehitysosuuskunta, joka luo toiminnallaan menestystä ja lisäarvoa alueelle. Alueella tarkoitetaan Arvon perinteistä toiminta-aluetta Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Arvo edistää alueellista hyvinvointia kahdella tavalla: kohdistamalla osan sijoituksistaan Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan talousalueilla toimiviin listaamattomiin yrityksiin ja maksamalla vuosittain suurimman osan tuloksestaan jäsenistölleen osuuskorkoina. Sijoitusyhtiöhistoriansa aikana eli vuodesta 2014 lähtien Arvo on maksanut jäsenilleen osuuskorkoja yhteensä noin 42,4 miljoonaa euroa.

Arvo edistää alueellista hyvinvointia ja avaa samalla omistajilleen ovia lupaaviin yrityksiin, jotka muuten jäisivät sijoittajien ulottumattomiin. Osuuskunnan sijoitusstrategian mukaiset maantieteelliset rajaukset mahdollistavat valitun toiminta-alueen yrityskentän syvällisemmän tuntemisen. Arvo on laajasti verkostoitunut etenkin perinteisellä toimialueellaan Keski- ja Pohjois-Pohjoismaalla. Osuuskunnassa ollaan hyvin tietoisia meneillään olevista ja tulevista hankkeista, jotka tarjoavat eri toimialojen yrityksille kasvumahdollisuuksia. Osuuskunnan verkoston avulla Arvo myös tuntee ja tunnistaa yhtiöiden omia kasvusuunnitelmia. Vahva yrityselämän verkosto tarjoaa hyviä mahdollisuuksia Arvolle osallistua kiinnostaviin hankkeisiin, jonka myötä hankevirta on vahvaa.

Alueellisten sijoitusten lisäksi Arvolla on valtakunnallisten ja finanssisijoitusten salkut. Valtakunnallisesta sijoitustoiminnasta Osuuskunta hakee kokonaisvarallisuuden hoitoon lisätuottoja, vuotuista kassavirtaa ja riskin hajautusta. Finanssisijoitukset sen sijaan monipuolistavat osaltaan sijoitussalkkua tarjoten kokonaisuuteen hajautusta ja kassavirtatuottoa. Tällainen sijoitusjakauma mahdollistaa sen, että samalla kun merkittävä osa varoista on alueellisen sijoitustoiminnan käytössä, loput kerryttävät kassavirtaa vuotuista voitonjakoa varten.

Tilikauden lopussa Arvo Sijoitusosuuskunta -konsernin sijoitusvarallisuus muodostui tasearvoin mitaten finanssisijoituksista (57 %), alueellisista sijoituksista (19 %) ja valtakunnallisista sijoituksista (24 %).

Arvon omistavat sen noin 24 000 jäsentä ja Osuuskunnan pitkä historia ulottuu yli 100 vuoden taakse.

Strategia

Arvon strategiana on alueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistaminen sijoitustoiminnan kautta ja jäsenten taloudenpidon tukeminen osuuskorkoa maksamalla. Strategisiin tavoitteisiin päästäkseen osuuskunta harjoittaa sijoitus- ja kehitystoimintaa, joka perustuu hallituksen ylläpitämään ammattimaiseen sijoituspolitiikkaan.

Listautuminen

Listautuminen on tarkoitus toteuttaa teknisenä listautumisena eli sen yhteydessä ei järjestetä osuusantia tai -myyntiä. Listautumisen tavoitteena on luoda Arvon osuuksille likviditeettiä ja läpinäkyvä arvostus. Lisäksi listapaikka tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa Arvon alueellisen ja valtakunnallisen sijoitussalkun hankevirtaa ja työnantajanäkyvyyttä.

Osuuskunta on tänään jättänyt hakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle Osuuskunnan osuuksien ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First Northiin kaupankäyntitunnuksella ARVOSK. Edellyttäen, että Osuuskunnan listalleottohakemus hyväksytään, kaupankäynnin Osuuskunnan osuuksilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 20.6.2023.

Yhtiöesite

Osuuskunta on laatinut listautumista varten suomenkielisen yhtiöesitteen, jonka Nasdaq Helsinki Oy on tarkastanut. Yhtiöesite on saatavilla sähköisenä versiona 16.6.2023 alkaen Osuuskunnan verkkosivustolta osoitteesta www.arvosijoitus.fi.

Sijoittajatilaisuus

Arvo järjestää webcast-muotoisen sijoittajatilaisuuden Inderesin kanssa, jossa toimitusjohtaja Jari Pirinen kertoo Osuuskunnasta ja listautumisesta. Tilaisuus järjestetään maanantaina 19.6.2023 klo 17.00 alkaen. Tilaisuutta voi seurata ilmoittautumalla osoitteessa https://arvosijoitus.videosync.fi/yhtioesittely/

Neuvonantajat

Augment Partners AB toimii First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana (Certified Adviser). Arvon oikeudellisena neuvoantajana toimii Lexia Asianajotoimisto Oy.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jari Pirinen, puh. +358 400 277 412, jari.pirinen@arvosijoitus.fi

Hyväksytty neuvonantaja Augment Partners AB, puh. +46 8-604 22 55, info@augment.se

Arvo lyhyesti

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta on alueellinen sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka luo toiminnallaan lisäarvoa omistajille ja elinvoimaa alueelle. Arvo edistää alueellista hyvinvointia kahdella tavalla: kohdistamalla osan sijoituksistaan Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan talousalueilla toimiviin listaamattomiin yrityksiin ja tulouttamalla vuosittain suurimman osan tuloksestaan jäsenistölleen osuuskorkoina. Arvo on pitkäjänteinen sijoittaja, joka sijoittaa omasta taseestaan. Osuuskunnan sijoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena on sijoitusstrategian mukaisen vuotuisen tuoton saavuttaminen ja omistajaarvon vakaa kasvattaminen. Arvo Sijoitusosuuskunnan omistavat sen noin 24 000 jäsentä. Osuuskunta on perustettu vuonna 1914.

Siirry "Yhtiötiedote"-sivulle