Arvo Sijoitusosuuskunta  -konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

Arvo Sijoitusosuuskunta -konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

06.09.2022

Yhteenveto tammi-kesäkuu 2022
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

  • Arvo Sijoitusosuuskunta -konsernin liikevaihto oli 9,2 (12,1) miljoonaa euroa.
  • Konsernin liikevoitto oli 2,1 (2,3) miljoonaa euroa
  • Konsernin katsauskauden voitto oli 4,3 (3,7) miljoonaa euroa.
  • Osuuskohtainen tulos oli 52,6 (44,6) euroa.
  • Sijoitetun pääoman annualisoitu tuotto oli 8,9 (8,8) prosenttia.
  • Arvo Sijoitusosuuskunta maksoi 9.6.2022 osuuspääoman korkoa vuosikokouksen päätöksen mukaisesti 50 euroa jäsenosuudelta.
  • Arvo Sijoitusosuuskunnan alueellisessa sijoitussalkussa toteutui yksi alueellinen lainasijoitus ja yksi irtaantuminen sekä yksi osittaisirtautuminen. Valtakunnallisessa sijoitussalkussa toteutui kaksi vähemmistöosakesijoitusta ja yksi siltarahoitus.
  • Arvo Sijoitusosuuskunta on päättänyt käynnistää prosessin tavoitteena hakea listausta Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle vuoden 2023 aikana. Ennen listautumista käynnistetään osuuskunnan jäsenosuuksien siirtäminen Euroclear Finland Oy:n (EFi) ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Tavoitteena on, että Arvo Sijoitusosuuskunta voisi listautua First North -markkinapaikalle vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

6 2022 tiivistelma

Konsernin rakenne
Arvo Sijoitusosuuskunta -konsernin emoyhtiö on Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta, jolla oli katsauskauden päättyessä yksi tytäryhtiö, Arvo Invest Nordic Oy.

Arvo Sijoitusosuuskunnan osakkuusyhtiöitä katsauskauden päättyessä olivat Champion Door Oy, GISGRO Oy (aikaisemmin VRT Finland Oy), Leden Group Oy, Nordic Option Oy, San Group Oy, Valve Group Oy sekä QFox Oy. Kaikki osakkuusyhtiöt liittyvät osuuskunnan harjoittamaan alueelliseen ja valtakunnalliseen sijoitustoimintaan.

Toimintaympäristö ja liiketoiminta
Talouskehitys oli katsauskaudella varsin epäsuotuisaa. Helmikuussa käynnistynyt Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan aiheutti markkinoilla valtavaa epävarmuutta. Länsimaat reagoivat geopoliittiseen kriisiin pakotteilla, joiden seurauksena Venäjä käytännössä suljettiin ulos kansainvälisestä taloudesta. Venäjän kaasutoimitusten supistuessa voimakkaasti eurooppalaiset energiahinnat lähtivät nousuun. Koronapandemian ja Ukrainan kriisin muodostama kaksoisshokki näkyi materiaalihintojen nousuna ja materiaalien saatavuusongelmina.

Inflaation jatkaessa nousu-uralla keskuspankit ryhtyivät kiristämään rahapolitiikkaa, mikä puolestaan näkyi markkinakorkojen merkittävänä nousuna. Korkojen nousu haastoi osakemarkkinoiden korkeita arvostustasoja. Kesäkuun lopussa oltiin tilanteessa, jossa sijoitustuottoja ei ollut saatavissa juuri mistään omaisuusluokasta. Globaalit osaketuotot olivat noin -13 prosenttia ja eurooppalaiset yrityslainat -12–15 prosenttia vuoden alusta lukien. Arvo Sijoitusosuuskunnan finanssisijoitukset kehittyivät markkinan mukaisesti eikä finanssisijoitusten salkusta saatu tuottoja ensimmäiselle vuosipuolikkaalle.

Yleinen talouden epävarmuus heijastui myös alueellisen ja valtakunnallisen sijoitussalkun kohdeyhtiöiden toimintaan. Etenkin materiaalien saatavuus ja hintojen nousu haastoivat kohdeyhtiöitä niin suoraan kuin heikentyneen asiakaskysynnän kautta. Toistaiseksi tilanne Arvo Sijoitusosuuskunnan kohdeyhtiöissä on kuitenkin pysynyt pääosin hallinnassa. Kesäkuun lopussa Arvo Sijoitusosuuskunta -konsernin sijoitussalkku muodostui tasearvoin mitaten finanssisijoituksista (52 %), alueellisista sijoituksista (24 %) ja valtakunnallisista sijoituksista (24 %). Alueellisten sijoitusten salkussa käyviltä arvoiltaan suurimmat sijoitukset olivat Sikla Oy ja Leden Group Oy. Valtakunnallisten sijoitusten salkussa suurimmat sijoitukset olivat Partnera Oyj ja Nordic Option Oy.

allokaatiojakauma 6 22

Katsauskauden aikana alueellisessa sijoitussalkussa toteutui yksi uusi sijoitus Raahen Valimo Oy:hyn ja yksi merkittävä irtaantuminen SkartaNYAB Oyj:sta (entinen Suomen Maastorakentajat Oy). Lisäksi alueellisten sijoitusten salkussa toteutui yksi osittaisirtautuminen, kun San Group Oy:n omistuksesta myytiin viidennes toimivalle johdolle. Valtakunnallisessa sijoitussalkussa tehtiin kaksi uutta vähemmistöosakesijoitusta Festivo Finland Oy:hyn ja Ruoto Invest Oy:hyn sekä yksi siltarahoitus.  

Alueellinen sijoituskohde Raahen Valimo Oy keräsi yhteensä 800 000 euron rahoituspaketin, jossa olivat mukana Arvo Sijoitusosuuskunta, yhtiön omistajat ja LähiTapiola. Arvo Sijoitusosuuskunta osallistui rahoituspakettiin vaihtovelkakirjalainasijoituksella. Rahoituspaketti oli tarpeen yhtiön rahoitusaseman parantamiseksi, kasvuhankkeiden toteuttamiseksi ja käyttöpääomatarpeisiin. Valimotoimiala on kohdannut koronapandemian ja Ukrainan sodan jälkimainingeissa muuttuneen toimintaympäristön, jossa kotimainen kysyntä kasvaa, kun kansainväliset alihankinta- ja toimitusketjut eivät enää toimi.

Alueellisten sijoitusten salkussa toteutui erittäin onnistunut irtaantuminen Arvo Sijoitusosuuskunnan myytyä pääosan SkartaNYAB Oyj:n osakkeistaan. Arvo Sijoitusosuuskunta lähti mukaan Suomen Maastorakentajiin vuonna 2019 kahden miljoonan euron vaihtovelkakirjalainasijoituksella. Sittemmin yhtiö muutti nimensä Skarta Oyj:ksi listautuessaan First North -listalle ja edelleen SkartaNYAB Oyj:ksi yhdistyessään ruotsalaisen NYAB:n kanssa.  Arvo irtaantui sijoituksesta myymällä lähes kaikki lainakonvertoinnin kautta saamistaan osakkeista loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Osakemyynneistä kirjattiin yhteensä 6,5 miljoonan euron myyntivoitto, josta kuluvalle tilikaudelle kohdistui 3,9 miljoonaa euroa.salkut 6 22

Valtakunnallisen sijoitussalkun uusi kohdeyhtiö Festivo on suomalainen kylmälaitekonserni, jonka vahvoja tuotemerkkejä ovat Festivo ja ammattilaiskäyttöön suunnattu Porkka. Arvo Sijoitusosuuskunta osti konsernin emoyhtiön Festivo Finland Oy:n osakkeita eri omistajilta yhteensä noin kahdella miljoonalla eurolla saaden näin merkittävän vähemmistöosakkuuden yhtiössä. Festivo -konsernin liikevaihto tilikaudelta 2021 oli 46,1 miljoonaa euroa, käyttökate 3,5 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa työskenteli 270 henkilöä.

Valtakunnallisessa sijoitussalkussa Arvo Sijoitusosuuskunta osallistui myös Ruoto Invest Oy:n osakeantiin 1,6 miljoonan euron sijoituksella. Osakeannissa keräämillään varoilla kalastus- ja metsästysliike Ruoto tavoittelee entistä nopeampaa kasvua niin uusien myymälöiden avaamisen, verkkokaupan kehittämisen kuin mahdollisten yrityskauppojenkin kautta. Ruoto palvelee asiakkaitaan kivijalkamyymälöiden ja verkkokaupan yhdistelmällä tarjoten alan harrastajille yli 50 000 tuotteen valikoiman.

Henkilöstö ja hallinto
Konsernin henkilöstömäärä kesäkuun lopussa oli 5 (4) jakautuen seuraavasti: Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta 4 (3) henkilöä, Arvo Invest Nordic Oy 1 (1) henkilö.

Varsinainen osuuskuntakokous pidettiin 13.4.2022 Ylivieskassa. Kokouksessa oli edustettuna 96 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin lain ja sääntöjen mukaan varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle kuuluvat asiat eli muun muassa vahvistettiin vuoden 2021 tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille ja päätettiin jakaa osuuskorkoa hallituksen esityksen mukaisesti 50 euroa/osuus. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen sääntömuutosehdotus, jonka keskeisenä tarkoituksena on mahdollistaa osuuskunnan osuuksien liittäminen arvo-osuusjärjestelmään sekä osuuskunnan mahdollinen listaaminen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Hallintoneuvostoon valittiin erovuorossa olleista yhdeksän jäsentä jatkokaudelle ja lisäksi valittiin yksi uusi jäsen ensimmäiselle kaudelle.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi maanviljelijä Tuomo Tamminen ja varapuheenjohtajana business manager Markus Ahokangas. Jäseniä olivat yrittäjä Raimo Ahokas, toimitusjohtaja Jarmo Ainali, metsätalousinsinööri Heikki Ala-aho, senior advisor Kari Arola, toimitusjohtaja Kalle Arvio, tietohallintopäällikkö Markku Borén, tiimiesimies Seppo Hihnala, maanviljelijä Heikki Jaakola, kiinteistöpäällikkö Timo Junttila (13.4. asti), liikkeenharjoittaja Urpo Korkiakoski, yrittäjä Sirpa Korpela, seniorikauppias Tapani Koskela, toimitusjohtaja Heikki Laitala, palvelupäällikkö Kaisa Louet, johtaja Jussi Miilukangas, toimitusjohtaja Mika Mäki-Asiala, yrittäjä Seija Mäkinen, talousjohtaja Veli Märsylä, maanviljelijä Pekka Mönkkönen, yrittäjä Jarmo Nahkala, Tommi Oja (13.4. alkaen), toiminnanjohtaja Kirsti Oulasmaa, kunnallisneuvos Kai Pajala, valimotyöntekijä Pasi Parkkila, toimitusjohtaja Tarja Repo, toimitusjohtaja Esko Salmikangas, maanviljelijä Sari Salmu, kehittämispäällikkö Asko Syrjälä ja kauppias Jari Yrjänä.

Hallituksen puheenjohtajana toimi rahoitusneuvos Reijo Tauriainen (13.4. asti) ja toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen (27.4. alkaen). Varapuheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen (27.4. asti) ja Mika Kiljala (27.4. alkaen). Hallituksen muita jäseniä olivat varatuomari, hallitusammattilainen Tiina Bäckman, Area Manager Europe Teemu Kokko ja toimitusjohtaja Juha Laakkonen. Tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tapio Raappana.

Jäsenet ja osuudet
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan jäsenmäärä kesäkuun lopussa oli 24 119 (24 371) ja osuuksien kokonaismäärä oli 82 066 (82 072).jasenet ja osuudet 6 22

Taloudellinen tulos

tuloslaskelma 6 22

Konsernin liikevaihdoksi muodostui 9,2 Meur (12,1), liikevoitoksi 2,1 Meur (2,35) ja kauden tulokseksi 4,3 Meur (3,7). Konsernin tulokseen on yhdistelty Arvo Sijoitusosuuskunnan, Arvo Invest Nordic Oy:n ja San Group Oy:n tulokset. Osavuosikatsauksessa esitettyjä lukuja ei ole tilintarkastettu.

tuloslaskelma Arvo Aino 6 22

Arvo Sijoitusosuuskunnan alkuvuoden liikevaihto oli 7,3 Meur (10,9), liikevoitto 1,9 Meur (1,9) ja kauden tulos 3,85 Meur (4,5). Rahoitustuotot muodostuivat pääosin tytäryhtiö Arvo Invest Nordic Oy:n sekä osakkuusyhtiöiden maksamista osingoista sekä alueellisten ja valtakunnallisten sijoitusten korkotuotoista. Noteerattujen sijoitusten osinkotuotot kirjataan suoraan liikevaihtoon.

Arvo Invest Nordic Oy:n liikevaihto alkuvuoden aikana oli 1,9 Meur (1,3). Katsauskauden liikevoitoksi muodostui 0,4 Meur (0,4). Katsauskauden voitto oli 0,6 Meur (0,8) ja se muodostui finanssisijoitusten ja noteeraamattomien arvopapereiden tuotoista.

tase 6 22

Konsernitaseen pysyvien vastaavien sijoitukset ja lyhytaikaiset saamiset muodostuivat pääosin alueellisista sijoituksista (27,4 Meur) ja valtakunnallisista sijoituksista (26,4 Meur). Vaihto-omaisuus koostui rahastoista, pörssiosakkeista sekä talletuksista ja joukkovelkakirjalainoista.

tase konserni 6 22

Konsernin omavaraisuusaste oli 86 prosenttia. Taseen pitkäaikainen vieras pääoma muodostui pankkilainasta ja shekkitililuotosta. Lyhytaikainen vieraspääoma koostui raportointihetkellä pääosin osuuskoron maksuvelasta ja tuloksen mukaan jaksotetuista tuloveroista. Sijoitetun pääoman annualisoitu tuotto oli 9 prosenttia.

Riskit ja epävarmuustekijät

Epävarmuus talouskehityksen tulevasta suunnasta on noussut keskiöön sijoittajien arvioidessa markkinanäkymiä. Ukrainan sodan pitkittyessä teollisuuden ja kuluttajien luottamusindikaattorit eivät ole kehittyneet suotuisasti. Teollisuus kärsii jo koronapandemian aikaan alkaneiden materiaalien saatavuusongelmien kärjistymisestä sekä eri tuotannontekijöiden hintojen voimakkaasta kallistumisesta. Kuluttajien ostovoima laskee, kun palkkatasot eivät ole seuranneet hintatason nousua.

Euroopassa ja Yhdysvalloissa inflaatio on kohonnut korkealle yli 8 prosentin tasolle energian ja ruoan hintojen noustua voimakkaasti Ukrainan sodan seurauksena. Keskuspankit pyrkivät hillitsemään inflaatiota yhä uusilla koronnostoilla, kun samaan aikaan pelot taantumaan ajautumisesta ovat lisääntyneet.

Vaikka koronapandemiaa ei ole saatu kokonaan kitkettyä, sen välitön vaikutus talouskehitykseen on jäänyt muiden asioiden varjoon. Kuluneet kaksi vuotta koronapandemiassa ovat kuitenkin heikentäneet monen yrityksen valmiutta ottaa vastaan Ukrainan sodan aiheuttamia uusia haasteita.

Alueellisten ja valtakunnallisten sijoitusten osalta Arvo Sijoitusosuuskunta pyrkii ajallisesti hajautettuun sijoitustoimintaan tehden säännöllisesti uusia sijoituksia ja irtaantuen vanhimmista. Koronapandemian ja Ukrainan sodan aiheuttama pitkittynyt poikkeustilanne markkinoilla ei ole vielä merkittävästi haitannut sijoitustoiminnan harjoittamista. Vielä tavanomaistakin tarkempi harkinta ja huolellisuus sijoitustoimintaan liittyvissä päätöksissä ja niiden ajoittamisessa on kuitenkin tarpeen.

Loppuvuoden näkymät

Talousympäristön loppuvuoden näkymät ovat hyvin epävarmat. Taantumariskin noustessa korkomarkkinoiden heilunta lisääntyy ja keskuspankit joutuvat tasapainottelemaan erisuuntaisten uhkien ristiaallokossa. Korkotasoja päättäväisesti nostamalla voitaisiin hillitä inflaatiota, mutta taantumauhka toisessa vaakakupissa painaa korkotasoja alaspäin. Korkojen lasku olisi omiaan tukemaan osaketuottoja, kun taas korkojen nousu haastaa osakkeiden arvostustason. Myös stagflaatioon päätyminen, eli taantuman ja korkean inflaation yhdistelmä, on mahdollinen ja ehkä kaikista epäedullisin talousskenaario.

Venäjän ja Ukrainan sodan ratkaisusta ei ole näkyvissä mitään merkkejä. Yritykset joutuvat nyt harjoittamaan liiketoimintaansa pakotteiden sanelemassa toimintaympäristössä. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia voi avautua samalla kun vanhoja sulkeutuu. Useimmille yrityksille kireä geopoliittinen tilanne aiheuttaa kuitenkin lähinnä ongelmia.    Syksyn ja talven lämmityskauden alkaessa Euroopassa energian hinta ja saatavuus todennäköisesti nousevat aiempaa suuremmiksi ongelmiksi.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Heinäkuussa etenkin eurooppalaisten pörssiyhtiöiden tulosjulkistukset ylittivät markkinoiden odotukset reippaasti. Pörssikurssit vahvistuivat poikkeuksellisen voimakkaasti ja pitkät markkinakorot laskivat. Elokuussa lupaava kurssielpyminen taittui jälleen laskuun. Historiallisen hyvätuottoinen heinäkuu olikin todennäköisimmin osoitus osakemarkkinoiden kasvaneesta heilunnasta kuin pysyvämpi sentimentin muutos.

Keliber Oy:n suurin omistaja Sibanye-Stillwater Limited teki kesäkuun viimeisenä päivänä Keliber Oy:n osakkaille ostotarjouksen nostaakseen omistuksensa yhtiössä yli 80 prosenttiin. Arvo Sijoitusosuuskunta on osaltaan ilmoittanut suostumuksensa vapaaehtoiseen ostotarjoukseen. Mikäli Sibanye-Stillwaterin ostotarjous toteutuu, Arvo Sijoitusosuuskunnan omistamat osakkeet tullaan myymään lokakuun 2022 alkuun mennessä. Toteutuessaan osakekauppa tuottaa Arvo Sijoitusosuuskunnalle merkittävän myyntivoiton. On kuitenkin mahdollista, ettei ostotarjous Sibanye-Stillwaterin 30.6.2022 julkaisemassa pörssitiedotteessa luetelluista eri syistä toteudu.

Arvo Sijoitusosuuskunta on päättänyt käynnistää prosessin tavoitteena hakea listausta Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle vuoden 2023 aikana. Ennen listautumista käynnistetään osuuskunnan jäsenosuuksien siirtäminen Euroclear Finland Oy:n (EFi) ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Tavoitteena on, että Arvo Sijoitusosuuskunta voisi listautua First North -markkinapaikalle vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

 

 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle