Arvon puolivuosikatsaus 1–6/2021
31.08.2021

Arvon puolivuosikatsaus 1–6/2021

Liiketoiminta katsauskaudella

Katsauskauden lopussa Arvo Sijoitusosuuskunta -konsernin sijoitussalkku muodostui finanssisijoituksista (60 %), alueellisista sijoituksista (18 %) ja listaamattomista valtakunnallisista sijoituksista (22 %).   

allokaatiopiiraakka

Kevätkauden aikana Arvo Sijoitusosuuskunta edisti aktiivisesti merkittävää toimialajärjestelyä, kun LaserComp Oy ja sen tytäryhtiö Celermec Oy, Ojala Group Oy ja virolainen Favor AS yhdistyvät metalli- ja sähkömekaniikan sopimusvalmistajaksi, Leden Group Oy:ksi. Neljän yrityksen osaamisen yhdistävä Leden Group tarjoaa asiakkailleen kaikki osavalmistuksen vaiheet ohutlevy- ja kisko-osamekaniikassa, koneistuksessa ja kokoonpanossa. LaserCompin omistajiin vuodesta 2015 asti kuulunut Arvo Sijoitusosuuskunta kasvatti yritysjärjestelyn yhteydessä Leden Groupin omistustaan merkittävästi.

Alueellisen sijoitussalkun kohdeyhtiöistä Keliber Oy varmisti litiumhankkeelleen merkittävän rahoituksen alkuvuodesta 2021. Johtava maailmanlaajuinen jalometallien tuottaja Sibanye-Stillwater Limited merkitsi Keliberin osakkeita 15 miljoonalla eurolla ja nykyiset osakkeenomistajat 10 miljoonalla eurolla. Lisäksi Sibanye-Stillwater aikoo rahoittaa hankkeen kehitysvaihetta 15 miljoonalla eurolla myöhemmin kuluvana vuonna ja vuoden 2022 alussa. Keliberin tavoitteena on aloittaa akkulaatuisen litiumhydroksidin tuotanto vuonna 2024, jolloin litiumin kysynnän ennustetaan ylittävän tarjonnan erityisesti liikenteen sähköistymisen ja digitalisaation seurauksena.

Huhtikuussa Arvo Sijoitusosuuskunta vaihtoi Pesmel Oy:lle myönnetystä 2,0 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainasta ja sen tuotosta 1,15 miljoonaa euroa osakkeiksi.

Kevättalvella 2020 Osuuskauppa KPO sulki Sale-myymälänsä Kalajoen Raution kylällä. Kesäkuusta 2021 alkaen samassa kiinteistössä on asiakkaita palvellut osuuskuntapohjainen kyläkauppa. Kyläläiset keräsivät suuren omarahoitusosuuden ja Arvo Sijoitusosuuskunta osallistui Raution kyläkaupan rahoitukseen lainasijoituksella, joka mahdollisti rahoituspaketin syntymisen.

Katsauskauden aikana useampi siltarahoitus palautui osuuskunnalle ja uutta siltarahoitusta myönnettiin yhdelle alueellisen sijoitussalkun kohdeyhtiölle. Lyhytaikaisesta siltarahoituksesta on muodostunut merkittävä osa Arvo Sijoitusosuuskunnan sijoitustoimintaa. Katsauskauden päättyessä siltarahoitukset muodostivat noin 15 prosenttia alueellisten sijoitusten salkusta ja valtakunnallisten sijoitusten salkusta. Lainasijoitusten kysyntä ylipäänsä on lisääntynyt, mikä tarkoittaa osuuskunnalle kasvavia kassavirtatuottoja tulevien vuosien osalta.

salkkupiirakat

Taloudellinen tulos

konsernitulos

Konsernin liikevaihdoksi muodostui 12,1 Meur, liikevoitoksi 2,4 Meur ja kauden tulokseksi 3,7 Meur. Osavuosikatsauksessa esitettyjä lukuja ei ole tilintarkastettu.

Arvo Sijoitusosuuskunnan alkuvuoden liikevaihto oli 10,9 Meur (9,4), liikevoitto 1,9 Meur (0,8) ja kauden tulos 4,5 Meur (2,4). Rahoitustuottojen suurimmat erät muodostuivat tytäryhtiö Arvo Invest Nordic Oy:n maksamasta osingosta 1,5 Meur sekä tuotoista osakkuusyhtiöistä 1,0 Meur.

Arvo Invest Nordic Oy:n liikevaihto alkuvuoden aikana oli 1,3 Meur (2,8). Katsauskauden liikevoitoksi muodostui 0,4 Meur (0,6). Katsauskauden voitto oli 0,8 Meur (1,0) ja se muodostui finanssisijoitusten ja noteeraamattomien arvopapereiden tuotoista.

konsernitase vastaavaa

Konsernitaseen pysyvien vastaavien sijoitukset ja lyhytaikaiset saamiset muodostuivat pääosin alueellisista sijoituksista (26,8 Meur) ja valtakunnallisista sijoituksista (22,9 Meur). Vaihto-omaisuus koostui rahastoista ja pörssiosakkeista sekä talletuksista ja joukkovelkakirjalainoista.

Konsernitase vastattavaa

Jäsenet ja osuudet

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan jäsenmäärä kesäkuun lopussa oli 24 371 (24 667) ja osuuksien kokonaismäärä oli 82 072 (82 075).

Alkuvuoden aikana osuuskunnan osuuden hinta listaamattomien arvopapereiden markkinapaikassa Privanetissä kehittyi suotuisasti. Toteutuneiden kauppojen hintataso osuutta kohden vaihteli 680–770 (515–670) euron välillä.  Kesäkuussa Privanet kuitenkin tiedotti sulkevansa listaamattomien arvopapereiden kauppapaikan viranomaissääntelyn tiukentumisen myötä. Arvo Sijoitusosuuskunta selvittää aktiivisesti muita mahdollisia väyliä helpottaakseen kaupankäyntiä Arvon osuudella. Lisäksi osuuden siirtohakemuksia käsitellään osuuskunnan toimistolla tilanteissa, joissa osapuolet ovat sopineet luovutuksesta keskenään.

Loppuvuoden näkymät

Loppuvuoden osalta talouskehityksen näkymät ovat vielä positiivisia, vaikka vahvin elpymisen kausi onkin todennäköisesti jäämässä taakse. Keskuspankit joutuvat jo suunnittelemaan elvytystoimien purkamista, mutta todennäköisesti niitä toteutetaan hyvin varovaisesti vasta vuosien 2022–2023 aikana.

Finanssisijoitusten osalta pitkiin korkoihin liittyvät nousupaineet korostavat entisestään osakkeiden houkuttelevuutta omaisuusluokkana. Vaikka osakkeiden arvostustasot ovatkin jossain määrin koholla, sijoittaja saa tulostasoihin peilaten varsin hyvän korvauksen riskinotostaan. Analyytikkojen konsensusnäkemys vaikuttaa olevan, että ainakin loppuvuoden 2021 osalta osakesijoituksissa kannattaa olla maltillisessa ylipainossa.

Alueellisten ja valtakunnallisten sijoitusten osalta voidaan todeta, että suomalaiset pk-yritykset pärjäävät keskimäärin hyvin ja yritysjärjestelyitä tehdään vilkkaasti. Taloudellisesti vilkas toimintaympäristö tarjoaa mahdollisuuksia myös Arvo Sijoitusosuuskunnan kaltaiselle vähemmistö- ja lainasijoittajalle.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden päättymisen jälkeen Arvo Sijoitusosuuskunta ja Suomen Kuntakiinteistöt Oy ovat sopineet uudesta rakennusaikaisesta rahoituksesta Oulunsalon suuralueen päiväkotiprojektiin. Valmistuessaan syksyllä 2022 rakennuskokonaisuus tulee korvaamaan kaksi alueella aiemmin toiminutta päiväkotia. Oulun kaupunki vuokraa kohteen Suomen Kuntakiinteistöiltä 25 vuoden sopimuksella.

Arvo Sijoitusosuuskunta osallistui myös rahoituspakettiin, joka nopeuttaa henkilöstöravintoloistaan tunnetun Antellin nousua koronapandemian aiheuttamasta toimialaa koettelevasta kriisistä. Arvo Sijoitusosuuskunnan sijoituksessa on kyse lyhytaikaisesta vaihtovelkakirjapohjaisesta sijoituslainasta. Koronapandemia on iskenyt erityisen lujasti ravintolatoimialaan, ja sijoitus mahdollistaa Antellille nopeamman suunnan muutoksen ja toimintojen kehittämisen tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Valtakunnallisessa salkussa tapahtui heinäkuussa irtaantuminen, kun RealMachinery -konserni päätettiin myydä suomalaiselle Wihuri Oy:lle. Arvo Sijoitusosuuskunnalla on ollut RealMachinery-konsernista noin 13 prosentin vähemmistöomistus. Yhtiön pääomistajat ovat olleet yrittäjä Mikko Uusi-Marttila ja CapMan Growth -rahasto. Kauppa vaatii toteutuakseen vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Lisäksi alueellisen sijoitussalkun kohdeyhtiö Skarta Group Oy listautui Nasdaq Nordic pörssin First North -listalle Privanet Group Oyj:n kanssa toteutetun omistusjärjestelyn myötä. Järjestelyn yhteydessä Arvo Sijoitusosuuskunnan kahden miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina konvertoitiin uuden yhtiön osakkeiksi. Uusi yhtiökokonaisuus toimii nimellä Skarta Group Oyj ja keskittyy liiketoiminnassaan erikoisrakentamisen lisäksi muun muassa hiilineutraaleihin teollisuus- ja tuulivoimahankkeisiin.

 

 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle