Osuuskunnan tulos 6,4 miljoonaa euroa, esitys osuuskorosta 50 euroa/osuus
01.03.2022

Osuuskunnan tulos 6,4 miljoonaa euroa, esitys osuuskorosta 50 euroa/osuus

Tilikaudella 2021 emoyhtiö Arvo Sijoitusosuuskunta teki noin 24,3 (15,8 Meur tilikaudella 2020) miljoonan euron liikevaihdolla 6,4 (4,7) miljoonan euron tuloksen, joka vastasi 26,5 (20,6) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin tilikauden tulokseksi verojen jälkeen jäi 8,8 (5,6) miljoonaa euroa eli 33,9 (27,2) prosenttia liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,0 (5,0) prosenttia. Konsernin finanssisijoitussalkun osakesijoitukset tuottivat erinomaisesti, minkä lisäksi vuosi oli vilkas myös alueellisten ja valtakunnallisten sijoitusten salkussa. Tilikauden aikana toteutettiin neljä uutta alueellista sijoitusta ja yksi uusi valtakunnallinen sijoitus sekä edistettiin useampaa irtaantumisprosessia.

Alueellisessa sijoitustoiminnassa Arvo Sijoitusosuuskunta oli keskeisessä roolissa merkittävässä toimialajärjestelyssä, jossa LaserComp Oy ja sen tytäryhtiö Celermec Oy, Ojala Group Oy ja virolainen Favor AS yhdistyvät metalli- ja sähkömekaniikan sopimusvalmistajaksi, Leden Group Oy:ksi. Neljän yrityksen osaamisen yhdistävä Leden Group tarjoaa asiakkailleen kaikki osavalmistuksen vaiheet ohutlevy- ja kisko-osamekaniikassa, koneistuksessa ja kokoonpanossa. LaserCompin omistajiin vuodesta 2015 asti kuulunut Arvo Sijoitusosuuskunta kasvatti yritysjärjestelyn yhteydessä Leden Groupin omistustaan ja on nyt yhtiön suurin yksittäinen omistaja reilun 32 prosentin omistusosuudella.

Kalajoen Raution kylällä avattiin kesäkuussa 2021 osuuskuntapohjainen kyläkauppa. Kyläläiset keräsivät suuren omarahoitusosuuden ja Arvo Sijoitusosuuskunnan osallistuminen Raution kyläkaupan rahoitukseen lainasijoituksella mahdollisti rahoituspaketin syntymisen.

Henkilöstöravintoloistaan tunnetun oululaisen Katri Antell Oy:n rahoituspaketissa Arvo Sijoitusosuuskunta oli mukana vaihtovelkakirjapohjaisella sijoituslainalla. Koronapandemia on iskenyt erityisen lujasti juuri ravintolatoimialaan, ja henkilöstöravintolat ovat kärsineet asiakkaiden jäätyä etätöihin. Antellille koottu rahoituspaketti varmistaa perheyhtiön nopeamman toipumisen toimialaa koetelleesta kriisistä sekä mahdollistaa toimintojen kehittämisen tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Elokuussa Arvo Sijoitusosuuskunta ja Suomen Kuntakiinteistöt Oy sopivat uudesta rakennusaikaisesta rahoituksesta Oulunsalon suuralueen päiväkotiprojektiin. Valmistuessaan syksyllä 2022 uusi noin 1500 neliömetrin rakennuskokonaisuus tulee korvaamaan kaksi alueella aiemmin toiminutta päiväkotia. Oulun kaupunki vuokraa kohteen Suomen Kuntakiinteistöiltä 25 vuoden sopimuksella.

Aivan vuoden päätteeksi valtakunnallisten sijoitusten salkku täydentyi uudella sijoituksella Jyväskylässä kotipaikkaansa pitävään VRT Finland Oy:hyn. Arvo Sijoitusosuuskunta tuli miljoonan euron sijoituksellaan VRT Finlandin vähemmistöomistajaksi 20 prosentin omistusosuudella. Yhtiölle myönnettiin sijoituksen yhteydessä myös samansuuruinen Business Finlandin tuotekehityslaina sen GISGRO-ohjelmistotuotteen kehittämiseen. VRT Finland tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja 3D-rakennetarkastuksiin ja 3D-datan hyödyntämiseen veden ala- ja yläpuolisten rakenteiden kunnon sekä pohjan olosuhteiden selvittämiseksi. Yhtiön tuottama 3D-aineiston analyysi on maailman huippuluokkaa. Vaikka suurin osa yhtiön tämänhetkisistä asiakkaista on satamatoimialalta, sopii GISGRO-ohjelmisto erinomaisesti myös monille teollisuuden toimialoille.

Alueellisessa sijoitussalkussa käynnistettiin yksi irtaantuminen myymällä pörssiin listautuneen Skarta Group Oyj:n osakkeita. Aiemmin Suomen Maastorakentajat Oy:n nimellä tunnettu yhtiö listautui kesäkuussa Nasdaq Nordic First North -listalle. Järjestelyn yhteydessä Arvo Sijoitusosuuskunnan kahden miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina konvertoitiin uuden yhtiön osakkeiksi. Tilikauden loppuun mennessä osuuskunnan omistuksesta myytiin vajaa 60 prosenttia ja myynneistä toteutui noin 2,6 miljoonan euron myyntivoitto.

Myös valtakunnallisessa salkussa tapahtui irtaantuminen, kun RealMachinery -konserni päätettiin myydä suomalaiselle Wihuri Oy:lle. Arvo Sijoitusosuuskunnalla on ollut RealMachinerysta noin 13 prosentin vähemmistöomistus. Yhtiön pääomistajat ovat olleet yrittäjä Mikko Uusi-Marttila UM-Yhtiöt Oy:n kautta sekä CapMan Growth Equity 2017 Ky -rahasto. Kaupalle haettiin ja saatiin kilpailuviranomaisten hyväksyntä.

Lisäksi useampi siltarahoitus palautui osuuskunnalle ja uutta siltarahoitusta myönnettiin yhdelle alueellisen sijoitussalkun kohdeyhtiölle sekä yhdelle valtakunnallisen sijoitussalkun kohdeyhtiölle. Tilikauden päättyessä siltarahoitukset muodostivat noin 15 prosenttia alueellisten sijoitusten salkusta ja valtakunnallisten sijoitusten salkusta.tp piirakat 1

Tilikauden lopussa Arvo Sijoitusosuuskunta -konsernin sijoitusvarallisuus muodostui tasearvoin mitaten finanssisijoituksista (54 %), alueellisista sijoituksista (26 %) ja valtakunnallisista sijoituksista (20 %). Alueellisten sijoitusten salkussa käyviltä arvoiltaan suurimmat sijoitukset olivat Sikla Oy ja Skarta Oyj. Valtakunnallisten sijoitusten salkussa suurimmat sijoitukset olivat Partnera Oyj ja Nordic Option Oy. tp piirakat 2

Hallinnon strategiatyössä keskityttiin tilikaudella vastuullisuusteeman tarkasteluun ja tarkempaan määrittelyyn. Vastuullisuus on sisäänrakennettu kaikkeen Arvo Sijoitusosuuskunnan toimintaan. Taustalla on osuuskunnan pyrkimys luoda hyvinvointia ja elinvoimaa toiminta-alueelleen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Alueellisen sijoitustoiminnan tavoitteena on tuoton ohella yhteiskunnalliset hyvinvointivaikutukset alueen asukkaille, joista monet ovat myös Arvo Sijoitusosuuskunnan omistajajäseniä. Suurin osa sijoitustoiminnan tuotoista palautetaan vuosittain osuuskorkona jäsenistölle omistajien taloudenpidon tukemiseksi.

Arvo Sijoitusosuuskunnassa on tutkittu aktiivisesti useita eri vaihtoehtoja uuden kauppapaikan mahdollistamiseksi. Vaikuttaa siltä, että mikään toimija ei ole paikkaamassa Privanetin kauppapaikan poistumisen jättämää tyhjiötä ainakaan lähitulevaisuudessa. Näin ollen uuden kauppapaikan järjestämiseksi on olemassa kaksi varteenotettavaa vaihtoehtoa: osuuskunnan listautuminen Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle tai oman kauppapaikan perustaminen. Molempien vaihtoehtojen selvittämistä jatketaan tilikauden 2022 aikana. Lisäksi osuuden siirtohakemuksia käsitellään osuuskunnan toimistolla tilanteissa, joissa osapuolet ovat sopineet luovutuksesta keskenään.

Tilikauden päättymisen jälkeen jatkettiin Skarta Group Oyj:n osakkeiden myyntiä. Tammikuun loppuun mennessä yli 99 prosenttia Arvo Sijoitusosuuskunnan omistuksesta yhtiössä oli myyty. Tilikaudelle 2022 tulee kirjautumaan Skarta Groupin osakemyynneistä noin 3,9 miljoonan euron myyntivoitto. Uusia alueellisia tai valtakunnallisia sijoituksia ei ole tilikauden päättymisen jälkeen toteutunut, mutta osuuskunnan hankevirta on säilynyt kohtalaisen vahvana ja potentiaalisia hankkeita on selvitystyön alla. Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tuloksesta jaetaan osuuspääoman korkona 50 euroa/osuus eli yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa. Osuuskoron täsmäytyspäiväksi on päätetty 25.5.2022 eli tähän mennessä osuusrekisteriin merkityt osuudenomistajat ovat oikeutettuja osuuskorkoon tilikaudelta 2021. Osuuskoron maksupäivää ei ole vielä päätetty.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Jari Pirinen puh. 040 027 7412

 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle