Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous järjestetään 30.3.2021

10.03.2021

KUTSU

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan varsinaiseen osuuskuntakokoukseen

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään tiistaina 30.3.2021 klo 14.00 Ylivieskan Akustiikka-talossa, osoitteessa Koulukatu 2 B, 84100 Ylivieska. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13:30.

 

KOKOUKSEEN LIITTYVÄT POIKKEUSRAJOITUKSET

Osuuskunnan kokoukseen liittyy koronaviruspandemian vuoksi useita poikkeusjärjestelyjä, joilla pyritään mahdollistamaan kokouksen järjestäminen jäsenten terveys ja turvallisuus huomioiden sekä ehdotetun osuuskoron maksaminen tavanomaisessa aikataulussa.

Osuuskunnan kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana voimassa olevia rajoituksia noudattaen. Tästä johtuen jäseniä kehotetaan harkitsemaan vakavasti kokouksesta poisjäämistä. Erityisesti ikä- tai terveystilansa perusteella riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä pyydetään olemaan osallistumatta kokoukseen tänä vuonna. Ettehän tule paikalle, jos teillä tai perheenjäsenillänne on koronavirukseen liittyviä oireita, olette karanteenissa, olette matkustanut ulkomailla viimeisen kahden viikon aikana tai olette altistunut koronavirukselle.

Hallitus on päättänyt seuraavista poikkeusjärjestelyistä pienentääkseen riskiä koronaviruksen leviämisestä:

 • Kokouksessa käsitellään ainoastaan lain ja sääntöjen mukaan varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle kuuluvat asiat.
 • Osuuskunnan kokous ja kaikki asiakohdat pidetään mahdollisimman lyhyinä ja minimivaatimukset täyttävinä.
 • Osuuskunnan kokoukseen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista osuuskunnan kokoukseen viimeistään 23.3.2021 klo 15.00.
 • Jäsen voi valtuuttaa asiamiehen edustamaan itseään osuuskuntakokouksessa. Yksi asiamies voi edustaa enintään kolmea jäsentä. Valtakirjamalli on ladattavissa osuuskunnan kotisivuilta.
 • Tilaisuudessa ei ole tarjolla kahvia, virvokkeita tai muutakaan tarjoilua.
 • Kokoukseen osallistuvia kehotetaan huomioimaan turvaetäisyydet ja käyttämään suu-nenäsuojaa koko tilaisuuden ajan

 

Hallituksen päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin. Hallitus seuraa koronavirustilanteen kehitystä ja noudattaa Suomen viranomaisten antamia ohjeita.

 

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 pykälässä varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle määrätyt asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus
 • Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston antama lausunto
 • Päätetään tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistamisesta
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle sekä muille tilivelvollisille
 • Päätetään ylijäämän käyttämisestä
 • Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot ja matka- ja ansiomenetyskorvausten perusteet sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 • Valitaan tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastajat tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon

 

ILMOITTAUTUMINEN

Jäsenen, joka haluaa osallistua osuuskunnan kokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 23.3.2021 ennen klo 15.00. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.arvosijoitus.fi tai postitse osoitteella Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta, Kauppakatu 10, 84100 Ylivieska tai puhelimitse 010 277 4400. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittaudu

 

KOKOUSASIAKIRJAT

Kokousasiakirjat ovat nähtävillä viimeistään 10.3.2021 osuuskunnan kotisivuilla www.arvosijoitus.fi ja toimitiloissa osoitteessa Kauppakatu 10, Ylivieska. Kokousasiakirjat postitetaan jäsenelle pyydettäessä.

 

Ylivieskassa 22. päivänä helmikuuta 2021 
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta
Hallitus

 

Vuosikertomus (pdf)

Esityslista päätösesityksineen (pdf)

Valtakirjapohja (pdf)

 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle